Werkense Revue -  november 2017 ??? 

OC Hemelsdaele 

 

 

 

De Werkense Revue 

Er zijn van die dorpen die diep ingewortelde tradities hebben. Werken is er zo een. De traditie van het toneelspelen gaat hier maar liefst terug tot in de late middeleeuwen. Historische bronnen vermelden de deelname van Werken aan en de overwinning bij het landjuweel en bij diverse toneelwedstrijden in Diksmuide, Brugge… Geen wonder dus dat er in het dorp een diepe frustratie leefde wegens het feit dat de lokale toneelvereniging het zowat vijf jaar geleden voor bekeken hield.  

De Werkense revue zal dan ook beslist één van de hoogtepunten worden van het jubileumjaar waarin het 1350-jarige bestaan van Werken wordt gevierd.  

De revue omvat drie ’taferelen’ of eenakters, die achtereenvolgens vooral het verleden, het heden en de toekomst van Werken behandelen.  Niet minder dan 21 spelers en speelsters evolueren voor een heel sober decor waarop telkens het interieur van bestaande Werkense huizen wordt geprojecteerd: de wachtkamer van de dokter, het kapsalon en de jeugdclub De Zunne. 

Daarnaast houdt telkens een ‘bellevrouw’ de touwtjes in handen. Met op een afzonderlijk paneel geprojecteerde beelden onderstreept of verduidelijkt zij de teksten die de spelers brengen. Daar deze teksten heel wat bizarre en dolkomische situaties uit het verleden van het dorp in de herinnering brengen, zal er heel wat worden afgelachen  Het hoeft bovendien geen betoog dat ook door de tussenkomsten van de ‘bellevrouwen’ hilarisch-humoristische momenten worden gecreëerd. De bedoeling van de revue is echter niet puur humoristisch. In dit jubileumjaar past het, dat er ook de nodige aandacht wordt besteed aan de heel rijke geschiedenis van het dorp.

Er zijn van die dorpen die diep ingewortelde tradities hebben. Werken is er zo een. De traditie van het toneelspelen gaat hier maar liefst terug tot in de late middeleeuwen. Historische bronnen vermelden de deelname van Werken aan en de overwinning bij het landjuweel en bij diverse toneelwedstrijden in Diksmuide, Brugge… Geen wonder dus dat er in het dorp een diepe frustratie leefde wegens het feit dat de lokale toneelvereniging het zowat vijf jaar geleden voor bekeken hield.  

De Werkense revue zal dan ook beslist één van de hoogtepunten worden van het jubileumjaar waarin het 1350-jarige bestaan van Werken wordt gevierd.  

De revue omvat drie ’taferelen’ of eenakters, die achtereenvolgens vooral het verleden, het heden en de toekomst van Werken behandelen.  Niet minder dan 21 spelers en speelsters evolueren voor een heel sober decor waarop telkens het interieur van bestaande Werkense huizen wordt geprojecteerd: de wachtkamer van de dokter, het kapsalon en de jeugdclub De Zunne. 

Daarnaast houdt telkens een ‘bellevrouw’ de touwtjes in handen. Met op een afzonderlijk paneel geprojecteerde beelden onderstreept of verduidelijkt zij de teksten die de spelers brengen. Daar deze teksten heel wat bizarre en dolkomische situaties uit het verleden van het dorp in de herinnering brengen, zal er heel wat worden afgelachen  Het hoeft bovendien geen betoog dat ook door de tussenkomsten van de ‘bellevrouwen’ hilarisch-humoristische momenten worden gecreëerd. De bedoeling van de revue is echter niet puur humoristisch. In dit jubileumjaar past het, dat er ook de nodige aandacht wordt besteed aan de heel rijke geschiedenis van het dorp.